zasady zwrotów

  1. Wszystkie produkty dostarczane za pośrednictwem Sklepu stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Aby dokonać zakupu użytkownik musi zaakceptować wpomniane powyżej informacje, więc nie przysługuje mu prawo do zwrotu.